FIŞA

DE PREZENTARE A UNITĂŢII ADMINISTRATIV

TERITORIALE ŞERCAIA

 

 

 

1.    STATUTUL ADMINISTRATIV: comună

 

2.    AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Comuna Şercaia este situată în judeţul Braşov, pe şoseaua naţională DN1 (E68), între Braşov şi Sibiu, la circa 14 kilometri, spre est de municipiul Făgăraş şi la circa 56 de kilometri, spre vest de municipiul Braşov. Şercaia este punctul terminus al drumului naţional DN73A, care face legătura între localităţile Predeal si Şercaia.

 

3.    SCURT ISTORIC: Prima atestare documentară a localităţii Şercaia dateaza din anul 1235 şi se datorează unei diplome emise de papa Grigore al IX – lea, în care sunt mentionaţi Hermannus et Gerlachus sacerdotes de Sarkam. Până la jumătatea sec. al  XIX – lea, Şercaia s-a aflat în posesia coroanei maghiare, a voievozilor valahi şi a oraşului Braşov. Despre statutul aşezării informează un document din anul 1288, care afirma că Şercaia aparţine comitatului Ţara Bârsei.

După mai puţin de un secol, în anul 1372, târgul Scherkkengen face deja parte din districtul Făgăraş, reorganizat ca atare de Ludovic I şi, din această perioadă, evoluţia aşezării va fi determinată de cea a unităţii administrative. Principii Transilvaniei şi regii maghiari au modificat în numeroase rânduri statutul de proprietate al aşezării.

Chiar dacă s-a aflat în cea mai mare parte în existenţa unuia sau a altuia dintre domeniile de tip feudal, Şercaia a fost investită de timpuriu cu funcţiuni importante, astfel că în anul 1736 aşezarea a fost desemnată capitală de ocol, statut care a fost păstrat până la sfârşitul celui de-al II-lea război mondial. În consecinţă în Şercaia se aflau sediile judecătoriei de ocol, al judecătorului de scaun şi al percepţiei. În prezent, comuna Şercaia aparţine din punct de vedere administrativ de judeţul Braşov.

În general este acceptat faptul ca în Şercaia, a existat o foarte veche mănăstire, amintirea ei perpetuându-se în câteva toponime din localitate: Montschebicher Wiech (drumul călugărilor), Montschenauer Hill (dealul călugărilor). Biserica săsească din Şercaia a fost dărâmată şi reconstruită între 1868 şi 1875 în stil gotic. Arhitect a fost inginerul Josef Sampek din Braşov. Din motive de spaţiu, biserica a fost reorientată pe direcţia nord-sud. Altarul a fost construit după planurile inginerului oraşului Braşov, Peter Bartesch. Basorelieful Cinei celei de Taină a fost realizat de către profesorul de sculptură Hermann, după pictura lui Leonardo da Vinci.

 

4.    LOCALITĂŢI COMPONENTE: Şercaia – reşedinţă, Vad şi Hălmeag

 

5.    DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE

a.    Suprafaţă totală 9071 ha

-       din care:

-       intravilan: 181,06 ha

-       extravilan: 8889,94 ha

b.    Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

-       agricol: 4536 ha

-       neagricol: 736 ha

-       păşune: 1116 ha

-       fâneaţă: 1178 ha

-       pădure: 1505 ha

c.     Număr de gospodării  (locuinţe) 1.107  din care racordate la:

-       alimentare cu apă potabilă: niciuna

-       canalizare: niciuna

-       gaze naturale: 440 locuințe

-       electricitate: 1.107 locuințe

-       telecomunicaţii: 246 locuințe

 

6.    TOTAL POPULAŢIE: 3070 (conform recensământului din anul 2002)din care:

a.    Români: 1800

b.    Maghiari: 534

c.     Germani: 10

d.    Alte naţionalităţi: 726

 

 

7.    ECONOMIE

a.     Numărul total de agenţi economici activi:

 

Nr.

Crt

Denumirea agentului economic

Domeniul de activitate

Adresa

Capitalul social

Structura acţionariat

Cifra de afaceri

Nr. Total salariaţi

1.

S.C. Florgus SRL

Comerţ

Şercaia, nr. 81

200

Asociat unic

120.000

1

2.

SC Ideea Serv SRL

Comerţ cu ridicat al materialelor lemnoase şi de construcţii

Şercaia nr. 164

200

Asociat unic

20.000

1

3.

SC Crispadin Construcții SRL

Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

Şercaia – Gară, 1

646.500

Asociat unic

3.200.585

18

4.

S.C. NBM S.A.

Fabricarea de concentrate proteice pentru animale şi creşterea anumalelor

Şercaia, nr. 151

100.000

Privat (5 asociaţi)

10.000.000

36

5.

S.C. Farmacom S.A. – punct de lucru Şercaia

Comerţ cu ridicata a produselor farmaceutice

Şercaia nr. 195

971.716

Majoritar privat

104.793.587

300

6.

S.C. Europig S.A.

Creştere şi abatorizare porcină

Şercaia,

Nr.1

830.400

Majoritar privat

36.500.000

240

7.

S.C. ROFIN S.R.L.(punct de lucru Şercaia nr. 71)

Comerţ

Braşov, str.C-tin Lacea, nr.114

11.900

Privat (2 asociaţi)

150.000

13

8.

APTF

Silvicultură, exploatare forestieră

Şercaia, nr.16

1.000

Asociaţi

3.937.222

64

9.

DCB

Cercetare şi dezvoltare agricolă

Şercaia, nr.2

8.714

Instituţie publică

163.805

21

10.

S.C. RSB S.R.L.

Agricultură

Şercaia, str.Oltului, nr.253C

400

Privat (4 asociaţi)

600.000.000

1

11.

S.C. RIAN CONSULT S.R.L.(punct de colectare Şercaia nr.237)

Piese auto

Str. Mitropolit Ioan Menţianu, nr.70

200

Majoritar privat

150.000

50

12.

S.C. BIOTICDENT S.R.L.

Fabricarea dispozitivelor dentare

Şercaia, nr.82A

200

Majoritar privat

15.000

1

13.

S.C. DENTAL INSERT S.R.L.

Stomatologie

Şercaia, nr.82A

200

Majoritar privat

 

2

14.

S.C. GAZONUL S.R.L.(punct de lucru Hălmeag)

Activitate de peisagistică

Braşov, str.Griviţei, nr.68, bl.5, ap.36

100.000

Asociat unic

4.000.000

20

15.

S.C. CRISPADIN DESIGN S.R.L.

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică

Şercai, str.Gării, nr.1

200

Asociat unic

56.000

2

16.

S.C. AUSLAND COM S.R.L.

Comerţ cu amănuntul

Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.19, sc.B, ap.3

500

Privat

 

20

17.

S.C. SORELAND S.R.L.

Restaurant

Şercaia, nr.169

200

Privat (2 asociaţi)

81209

3

18.

S.C. TERRA BLACHORUM IMPEX S.R.L.

Serviciu sanitar veterinar

Şercaia, nr.141

200

Privat (2 asociaţi)

200.000

3

19.

S.C. AZIMUT S.R.L..

Agricultură

Str. Morii, nr.49

200

Acţionar unic

400.000

1

20.

S.C. PRODER KONSUM S.R.L.(punct de lucru Şercaia,nr.75)

Vânzare cu amănuntul

Făgăraş, str.1 Decembrie 1918, bl.40, sc.B

200

Asociat unic

 

2

21.

S.C. AMALDEEA S.R.L.

Produse de uz gospodăresc

Şercaia, nr.206

200

Asociat unic

20.000

3

22.

S.C. CARACALCOM S.R.L.

Comerţ

Şercaia, nr.125

200

Privat (3 asociaţi)

750.000

5

23.

S.C. PETRESCU CONTAB S.R.L.

Contabilitate

Şercaia, nr.125

200

Asociat unic

30.000

2

24.

S.C. MUNTIFLOR COMEX S.R.L.

Comerţ

Şercaia, nr.21

200

Privat (2 asociaţi)

600.000

4

25.

S.C. NONPLUS S.R.L.

Prelucrarea lemnului

Şercaia, DN 73A, STR.Vadului nr.2

200

Privat (2 asociaţi)

500.000

5

27.

S.B. DIAKONIA

Asistenţă socială

Făgăraş, str. Inocenţiu Micu Clain, nr.22

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

12

28.

C.R.R.P.H.Canaan

Asistenţă spitalicească

Şercaia, str.Părăului, nr.169

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

71

29.

S.C. INTER OPTIMUS S.R.L.

Construcţii, comerţ

Sat Vad, nr.11

200

Privat (2 asociaţi)

 

1

30.

S.C. ZACOR IMPEX S.R.L.

Transporturi, comerţ

Şercaia, nr.14

200

Asociat unic

 

0

31.

S.C. GANTERA S.R.L.

 

 

 

 

 

 

32.

PFA Rădulescu Călin

Măcinare cereale

Şercaia, nr.186

-

Persoană fizică autorizată

40.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.    Dezvoltare rurală:

-       exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată: 217 exploatații agricole . Suprafața cultivată este de aproximativ 2500 ha.

-       unităţi de cercetare şi producţie: denumirea, profilul, suprafaţa administrativă:

-        SC Europig SRL (profil agricol, suprafaţă: 204,51 ha);

-       SBCB (profil agricol, suprafaţă: 591,86 ha)

-       efective de animale în gospodăriile populaţiei, pe specii:

-         bovine: 940

-         ovine: 2230

-         caprine: 180

-         porcine: 158

-         cabaline: 145

-         iepuri: 280

-         păsări: 3250

-         albine: 2321

 

8.    ÎNVĂŢĂMÂNT

a.     Număr de unităţi de învăţământ superior şi profilul acestora: 0

b.    Număr de licee şi colegii: 0

c.     Număr de şcoli primare şi gimnaziale: 3 şcoli primare şi una gimnazială

d.    Număr de grădiniţe: 3

e.    Număr de elevi şi de profesori pentru fiecare unitate:

-         scoala Vad: clasele I-IV:13 elevi, 1 învăţător

-         scoala Hălmeag: clasele I-IV: 31 elevi, 2 învăţători

-         scoala Şercaia: clasele I-IV: 87 elevi, 5 învăţători; clasele V-VIII: 125 elevi, 11 profesori

 

9.    CULTURA

a.    Număr de unităţi de cultură (teatre, case de cultură, cămine culturale, cinematografe, biblioteci, muzee, săli de expoziţie): 4

b.    Număr de salariaţi ocupaţi în unităţile de cultură: 0

c.     Număr de unităţi de cult (biserici, mănăstiri, case de rugăciuni): 7

 

 

 

10.                       SĂNĂTATE

a.     Număr de unităţi medicale şi profilul acestora )spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, staţii de ambulanţă, etc.) din care:

-       unităţi de stat: 0

-       unităţi private: 4

b.    Număr total de cadre sanitare, din care:

-       Medici: 4

-       Asistente: 2

-       Personal de întreţinere: 0

11.                       DOMENIUL SOCIAL

a.     Ocuparea forţei de muncă, nivelul şomajului;

b.    Aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – la  nivelul comunei Șercaia există un număr de 16 persoane angajate în baza Legii nr. 76/2002,

c.     Aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat  - sunt depuse și în plată  un numar de 150 de dosare de ajutor social

 

12.                       TURISM

a.     Numărul de unităţi destinate turismului şi capacitatea lor de      cazare, din care:

-       Hoteluri: 0

-       Complexe turistice: 0

-       Pensiuni: 1 (trei margarete)

-       Cabane: 0

-       Vile: 0

b.    Dotări pentru agrement (schi, patinaj, echitaţie, telecabine, etc.): 0

c.     Obiective turistice (cetăţi, monumente istorice, monumente naturale, percuri şi rezervaţii, etc.): Rezervatia Naturală Poiana Narciselor; Biserica Cetate a Halmeagului, Turnul Bisericii Evanghelice din Şercaia, numeroase construcţii arhitectonice datând din secolul al XVIII-lea, lăcaşuri de cult, ortodox, evanghelic, greco-catolic, adventist, case din lemn.

d.    Manifestări/evenimente culturale lcale: Maial – Festivalul Narciselor; Zilele Halmeagului – Intalnire cu fii satului; Plugarul – Vad.

 

13.                       INFRASTRUCURA

a.    Accesul la reţeaua de căi ferate (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR): în localitatea Şercaia există o haltă CFR, distanţa din centrul localităţii şi până la haltă este de aproximativ 800 m. Între localităţile Şercaia şi Vad există staţie CFR.

b.    Accesul la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere.

Localitatea Şercaia este străbătută de DN1 (E68).Legătura între localitatea Şercaia şi Vad se face pe DN 73, iar legătura între localitatea Şercaia şi localitatea Hălmeag se face prin DJ 131C.

c.     Dotări edilitare-gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică)

-       drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii: 22,575 km (naţionale, judeţene, comunale) şi 3 km de drum forestier

-       reţeaua de alimentare cu apă potabilă: 0 km

-       reţeaua de canalizare: 0 km

-       reţeaua de comunicaţii (telefon, internet, cablu TV): există reţea de telefonie, şi cablu TV în toate localităţile comunei, reţea de internet există doar în localitatea Şercaia şi Vad.

 

14.                       STAREA MEDIULUI

Zone critice sub aspectul poluării atmosferei, apei, solului, terenuri degradate, depozite de deşeuri, rampe ecologice.

Localitatea Şercaia se află cuprinsă în lista localităţilor unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (conform Ordinului comun nr. 241/196/2005).

Este în curs realizare o platformă de depozitare temporară a deşeurilor menajere.

 

 

15.                       PROIECTE ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

a.     Investiţii şi sursele de fnanţare:

-       în derulare: PHARE 2005 – Sistem de colectare şi transport deşeuri menajere

-       în faza de proiect: POSDRU-AP 5-DMI 5.2-Instruire personal şi furnizare servicii îngrijiri comunitare; POR-AP 5-DMI 5.3-Dumbrava narciselor şi plugarul din Vad, două comori turistice în comuna Şercaia.

b.    Oportunităţi oferite investitorilor ( terenuri, facilităţi fiscale, forţă de muncă calificată existentă, resurse naturale ce pot fi exploatate) – terenuri în suprafaţă totală de 15 ha

 

c.     Proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, etc.)- nu

 

16.                       SEDIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE

loc. Şercaia, str. Principală, nr. 82,

jud. Braşov, cod poştal 507195,

tel: 0268-245809,

fax: 0268-245923

 

17.                       DATE PERSONALE ale conducerii unităţii administrativ teritoriale

PRIMAR – Cristinel PALTIN

VICEPRIMAR – Silviu BĂCILĂ

SECRETAR – Mariana SPIRIDON